Original Article

Roles of Biopsychosocial Factors in the Development of Breast Cancer
 • Mine Özkan
 • Nazmiye Yıldırım
 • Rian Dişçi
 • Ahmet Serkan İlgün
 • Dauren Sarsenov
 • Gül Alço
 • Fatma Aktepe
 • Nesiba Kalyoncu
 • Filiz İzci
 • Derya Selamoğlu
 • Çetin Ordu
 • Kezban Nur Pilancı
 • Zeynep İyigün Erdoğan
 • Yeşim Eralp
 • Vahit Özmen
Eur J Breast Health 2017; 13: 206-212 DOI: 10.5152/ejbh.2017.3519
Impact of Surgery Type on Quality of Life in Breast Cancer Patients
 • Mustafa Akça
 • Alper Ata
 • Erdinç Nayır
 • Süleyman Erdoğdu
 • Ali Arıcan
Eur J Breast Health 2014; 10: 222-228 DOI: 10.5152/tjbh.2014.1919