Original Article

Turkish Ministry of Health, 2nd Turkish Medical General Assembly Clinical Oncology Study Group Report
 • Vahit Özmen
 • Nergiz Dağoğlu
 • İsmet Dede
 • Adem Akçakaya
 • Mustafa Kerem
 • Fatih Göksel
 • Enver Özgür
 • Emel Başkan
 • Mustafa Yaylacı
 • Adil Ceydeli
 • Meltem Baykara
 • Huriye Şenay Kızıltan
 • Şeref Kömürcü
 • Mahmut Gümüş
 • H. Mehmet Türk
 • Recep Demirhan
 • Ali Akgün
 • Naim Kadoglou
 • Emre Yatman
 • Cem Cüneyt Elbi
 • Seza Güleç
 • Atilla Soran
 • Ahmet Özet
 • Fahrettin Keleştimur
Eur J Breast Health 2016; 12: 9-17 DOI: 10.5152/tjbh.2015.2869
Metaplastic Breast Carcinoma: Analysis of Clinical and Pathologic Characteristics - A Case Series
 • Semra Salimoğlu
 • İsmail Sert
 • Mustafa Emiroğlu
 • Cem Karaali
 • Dilek Kuzukıran
 • Yasemin Akyüz Kırmızı
 • Gülden Diniz
 • Cengiz Aydın
Eur J Breast Health 2016; 12: 63-66 DOI: 10.5152/tjbh.2016.2837
Frequency of Early-Stage Lymphedema and Risk Factors in Postoperative Patients with Breast Cancer
 • Aykut Soyder
 • Engin Taştaban
 • Serdar Özbaş
 • Şükrü Boylu
 • Hedef Özgün
Eur J Breast Health 2014; 10: 92-97 DOI: 10.5152/tjbh.2014.1973